Studijní materiály

Ekologie rašelinišť—vrchoviště (prezentace v PDF)

Speciální botanika, skripta (PDF)

Inhibitory nitrifikace (PDF)

Evapotranspirace—úvod do problematiky (PDF)

Evapotranspirace v porostech (prezentace v PDF)

Energetika ekosystémů (prezentace v PDF)

Ekologie společenstev (prezentace v PDF)

Biomy (prezentace PDF)

Odhady biomasy prostřednictvím dálkového průzkumu Země (PDF)

Faktory počasí v ekologii—úvod (PDF)

Toky energie v ekosystémech (přednáška pro praktika z produkční ekologie PřF JU, 2008) (PDF)

Hodnocení tepelné bilance a evapotranspirace travního porostu metodou Bowenova poměru – návod do praktika z produkční ekologie PřF JU (PDF)

Rostlinná říše—přednáška v rámci kurzu Univerzity třetího věku (2009) PDF

Mikroklima porostu—přednáška z Agrometeorologie pro ZF JU (2010) PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *