Diplomky

Pro rok 2011-2012 vypisuji témata, týkající se ekologické produkce porostů, mikroklimatu porostů, hydrologického významu vegetace a dálkového průzkumu Země. Témata jsou k dispozici na stránkách katedry krajinného managementu ZF JU, sekce laboratoře aplikované ekologie. Orientačně jsou témata zaměřena na:

  • Studium asimilačního aparátu rostlin pomocí termovizní techniky.
  • Studium vztahu klimatických faktorů a produkčních charakteristik vybraných porostů
  • Studium mikroklimatu porostů v simulativních lyzimetrech
  • Význam vegetace v tvorbě místního klimatu
  • Studium světelného mikroklimatu vybraného porostu v průběhu vegetace
  • Studium teplotního a vlhkostního klimatu vybraného porostu v průběhu vegetace
  • Studium vodního stresu vegetace pomocí dálkového průzkumu Země
  • Hodnocení energetického režimu vegetačního krytu pomocí dálkového průzkumu Země

 

Je též možné se domluvit i na jiném tématu:-)

 

Všechna témata zahrnují experimentální práci v terénu nebo laboratoři a následné zpracování a vyhodnocení dat. Navazují na výzkumný záměr ZF JU ( MSM 6007665806).

Vhodné pro Bc. a Mgr. práci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *