Publikace

Hesslerová P., Pokorný J., Brom J., & Rejšková-Procházková A. (2013) Daily dynamics of radiation surface temperature of different land cover types in a temperate cultural landscape: consequences for the local climate. Ecological Engineering, 54, 145–154. PDF

Brom J., Procházka J., Nedbal V., & Vinciková H. (2013) Nástroj GIS pro včasné prostorové hodnocení radioaktivní kontaminace zemědělských plodin a půdy. Bepečnost jaderné energie, 21(59), 48–52.

Brom J. (2012): Modul pro prostorový výpočet energetické bilance a vodního stresu vegetace (Module for Spatial Computing of Surface Energy Balance and Crop Water Stress) – „SEBCS 0.1. Návod k použití. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. PDF

Janeček, Š., Riegert, J., Sedláček, O., Bartoš, M., Hořák, D., Reif, J., Padyšáková, E., Fainová, D., Antczak, M., Pešata, M., Mikeš, V., PatáčOvá, E., Altman, J., Kantorová, J., Hrázský, Z., Brom, J. & Doležal, J. (2012) Food selection by avian floral visitors: an important aspect of plant-flower visitor interactions in West Africa. Biological Journal of the Linnean Society, 107(2): 355-367. PDF

Duffková, R., Brom, J., Žížala, D., Zemek, F., Procházka, J., Nováková, E., Zajíček, A., Kvítek, T. (2012): Určení infiltračních oblastí pomocí vodního stresu vegetace na základě dálkového průzkumu Země a pozemních měření. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha.

Bodlák L., Křováková K., Kobesová M., Brom J., Šťastný J., Pecharová E. (2012): The content of SOC – an appropriate tool for evaluation of the soil quality of the post-mining reclaimed landscape. Ecological Engineering 43: 53-59. PDF

Brom J., Nedbal V., Procházka J., Pecharová E. (2012): Changes in vegetation cover, moisture properties and surface temperature of a brown coal dump from 1984 to 2009 using satellite data analysis. Ecological Engineering 43: 45-52. PDF

Rejšková, A., Čížková, H., Brom, J., Pokorný, J. (2012): Transpiration, evapotranspiration and energy fluxes in a temperate wetland dominated by Phalaris arundinacea under hot summer conditions. Ecohydrology 5: 19-27. PDF

Procházka J., Brom J., Šťastný J., Pecharová E. (2011): The impact of vegetation cover on temperature and humidity properties in the reclaimed area of a brown coal dump. International Journal of Mining, Reclamation and Environment 25(4): 350-366. PDF

Procházka J., Brom J., Nedbal V., Pecharová E.: Long-term Development of Landscape after Brown Coal Mining: Assessment of Functional Parameters Using Satellite In Zharmenov A., Singhal R., Yefremova S. (eds.). (2011): Proceedings of the Twentieth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection MPES 2011. Almaty, Republic of Kazakhstan, October 12-14, 2011. pp. 1511-1528.

Pokorný J., Brom J, Čermák J., Hesslerová P., Huryna H., Hadyezhdina N., Rejšková A. (2010): Solar energy dissipation and temperature control by water and plants. International Journal of Water 5(4): 311-336. PDF

Vinciková H., Procházka J., Brom J. (2010): Timely Identification of Agricultural Crops in the Temelín NPP Vicinity Using Satellite Data in the Event of a Radioactive Contamination. Journal of Agrobiology 27(2): 73-83. PDF

Pokorný J., Květ J., Rejšková A., Brom J. (2010): Wetlands as energy dissipating systems. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 37 (12): 1299-1305. PDF

Brom J., Rejšková A., Procházka J. (2010): Comparison of temperature regime of two temperate herbaceous wetlands in the course of growing season. In Vymazal J. Water and Nutrient Management in Natural and Constructed Wetlands. Springer Science + Business Media B. V.,  221-235. PDF

Kepka P., Brom J., Procházka J., Vinciková H., Pecharová E. (2010): Vývoj nástrojů GIS pro rozhodovací proces při radiologické kontaminaci zemědělské půdy. Bezpečnost jaderné energie 18(56), No. 5-6: 172-173.

Procházka J., Brom J., Nedbal V., Pecharová E. (2010): Vegetation cover and their functioning in dependence on the reclamation of the Velká podkrušnohorská dump during last 20 years using satellite data analysis. In Sklenička, P., Singhal R., Kašparová I. (Eds.): Proceedings of the 12th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2010), Prague, Czech Republic, May 24 – 27, 2010. pp. 445-451. PDF

Vinciková, H., Hais, M., Brom, J., Procházka, J., Pecharová, E. (2010): Use of remote sensing methods in studying agricultural landscapes – a review. Journal of Landscape Studies 3: 53-63. PDF

Rejšková, A., Brom, J., Pokorný, J., Korečko, J. (2010): Temperature distribution in light coloured flowers and inflorescences of early spring temperate species measured by Infrared camera. Flora 205: 282-289. PDF

Procházka J., Brom J., Pechar L. (2009): The comparison of water and matter flows in three small catchments in the Šumava Mountains. Soil and Water Research 4 (Special Issue 2): S75-S82. PDF

Brom J., Procházka J., Rejšková A. (2009): Evaluation of functional properties of various types of vegetation cover using remotely sensed data analysis. Soil and Water Research 4 (Special Issue 2): S49-S58. PDF

Procházka J., Brom J., Šťastný J., Pecharová E. (2009): Energetic-dissipating function of selected landscape structures on reclamation plots. In Singhal R. K., Mehrotra A., Fytas K., Ge H. (eds.): Proceedings of the Eighteenth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES 2009) and the Eleventh International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2009). Banff, Alberta, Canada November 16 – 19, 2009. pp. 366-376. PDF

Brom J., Pokorný J. (2009): Temperature and humidity characteristics of two willow stands, a peaty meadow and a drained pasture and their impact on landscape functioning. Boreal Environment Research, 14: 389-403. PDF

Brom, J., Procházka, J., Pokorný, J. (2009): Wetlands effects on temperature regime in landscape. In Kröpfelová, L. and Vymazal,  J. (eds.): 7th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetlands. Třeboň, Czech Republic, April 22 – April 25, 2009, ENKI o.p.s., Třeboň, p. 9-11. PDF

Pecharová, E., Stará, A., Leskovcová, M., Brom, J., Jirka, V. (2009): Pěstební pokusy ve skleníku se skleněnými rastry. In Jirka, V. (ed.): Skleněné rastry pro stavebnictví a architekturu – využití v modulárním skleníku v Třeboni. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. p. 240-254.

Procházka, J., Brom, J. (2008): Porovnání a dlouhodobý trend látkových toků tří malých povodí na Šumavě. In Šír, M., Tesař, M., Lichner, L. (eds.): Hydrologie malého povodí 2008. Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i. v Praze, Praha, 247-254. PDF

Brom, J., Procházka, J. (2008): Vliv využití vegetačního krytu na energetické toky a evapotranspiraci na příkladu dvou malých povodí. In Šír, M., Tesař, M., Lichner, L. (eds.): Hydrologie malého povodí 2008. Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i. v Praze, Praha, 31-38. PDF

Rejšková, A., Brom, J., Čížková, H., Pokorný, J. (2008): Is the transpiration and evapotranspiration rate of a herbaceous wetland dominated by Phalaris arundinacea limited by extreme temperatures? In Bartels, D., Brackhage, C., Fischer, M., Dudel, E. G. (eds.): Plant life in an extreme and changing environment. Meeting of the specialists groups „Desert ecology“ and „Experimental ecology“ of the Society of Ecology (GfÖ) in cooperation with German Society of Limnology (DLG). Tharandt, Germany, March 31 – April 2, 2008. 37-38. PDF

Procházka, J., Brom, J., Pechar, L., Štíchová, J., Pokorný, J. (2008): Changes in concentrations of dissolved solids in precipitation and discharge water from drained pasture, natural wetland and spruce forest during the years of 1999- 2006 in Šumava mountains, Czech Republic. Wastewater Treatment, Plant Dynamics and Management in Constructed and Natural Wetlands. Springer Science + Business Media B. V., 39-51. PDF nebo Google Books

Pokorný, J., Šíma, M., Rejšková, A., Brom, J. (2007): The role of vegetation in water cycling and energy dissipation. In. Hazell, P., Norris, D. (eds.): Proceedings of the 1st Natural Sequence Farming Workshop. ‘Natural Sequence Farming: Defining the Science and the Practice’, held in Bungendore, NSW, Australia on the 31st October and the 1st  November, 2006.

Brom, J., Procházka, J. (2007): Srovnání radiační bilance stanovišť na Šumavě jako parametru hodnocení zemědělského hospodaření v horských a podhorských oblastech. Závěrečná zpráva grantu IG ZF JU 13/08. Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. PDF

Pokorný, J., Rejšková, A., Brom, J. (2007): Úloha makrofyt v energetické bilanci mokřadů. Zprávy České botanické společnosti 42. Materiály 22: 47-60.

Brom, J., Procházka, J.: Rozdíly v mikroklimatu a energetických tocích mezi mokřadem a odvodněnou pastvinou. Aktuality Šumavského výzkumu III. Sborník příspěvků z konference, Srní 4. – 5. 10. 2007. p. 16-19.

Janeček, Š., Hrázský, Z., Bartoš, M., Brom, J., Reif, J., Hořák, D., Bystřická, D., Riegert, J., Sedláček, O., Pešata, M. (2007): Importance of big pollinators for the reproduction of two Hypericum species in Cameroon, West Africa. African Journal of Ecology 45 (4): 607–613. PDF

Brom, J., Čížková, H., Rejšková, A., Pechar, L., Pokorný, J. (2007): Diurnal behaviour of evaporative fraction in herbaceous wetland. In. Kröpffelová, L. (ed.): 2nd SWS Europe Annual Meeting. Třeboň, May 30 – June 3, 2007. Book of abstracts. 21-23. PDF

Pokorný, J. Kučerová, A., Brom, J. et al. (2006): Evapotranspiration – solar energy dissipation through either open or closed water cycles. Text for International Postgraduate Course on Limnology (IPGL), Wetland Ecology, Třebon 2006. PDF

Procházka, J. Brom, J., Včelák, V., Pechar, L., Pokorný, J. (2006): The development of matter flows in drained pasture, natural wetland and spruce forest during the years of 1999-2005. In Kröpfelová, L. [ed.]: 6th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetlands, Třeboň, May 31 – June 4, 2006. Book of Abstracts. PDF

Procházka, J., Pechar, L., Hakrová, P., Brom, J., Pokorný, J. (2006): Holistický přístup k hodnocení krajiny a monitoring malých povodí. Životné Prostredie 40 (2): 88-95 PDF

Hais, M., Brom, J., Pecharová, E. (2006): Hodnocení změn v krajině s využitím DPZ. Životné Prostredie 40 (2): 80-83. PDF

Hais, M., Brom, J., Procházka, J., Pokorný, J. (2006): Effect of water drainage on the forest microclimate; case study of two small catchments in the Šumava mountains. Ekológia (Bratislava) 25 (Suppl. 3): 18-26. PDF

Hais, M., Procházka, J., Pecharová, E., Brom, J. (2005): The influence of Temelin nuclear power plant on temperature and wetness parameters of land cover. In Pecharová, E., Martiš, M. [eds.]: The assessment of the environmental impact of Temelín Nuclear Power Plant on the bases of the „Melk agreement“. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Agriculture, University of Agriculture in Prague, Faculty of Forestry and Environment, Kostelec nad Černými lesy, p. 100-105.

Brom, J., Šmahel, L. (2005): Adjudication of measurement instrumentation convenience and usage of data for remote sensing. In Pecharová, E., Martiš, M. [eds.]: The assessment of the environmental impact of Temelín Nuclear Power Plant on the bases of the „Melk agreement“. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Agriculture, University of Agriculture in Prague, Faculty of Forestry and Environment, Kostelec nad Černými lesy, 92-99.

Brom, J., Pešata, M. (2005): Pohled na Kamerun. Farmář 7/2005: 82-83. PDF

Hais, M., Wotavová, K., Procházka, J., Brom, J., Pecharová, E. (2005): The influence of Temelin nuclear power plant on temperature and wetness parameters of land cover. Ekológia (Bratislava) 24 (4): 438-448. PDF

Pecharová, E., Brom, J., Sýkorová, Z., Šmahel, L., Wotavová, K. (2004): Speciální botanika, obor Agroekologie – terénní blok výuky. Skripta, on-line verze. České Budějovice. PDF

Macháček, M., Pecharová, E., Brom, J., Bodlák, L. (2004): Podkladový materiál pro řešení vlivů na přírodu a krajinu v rámci DSP stavby – Optimalizace trati Horní Dvořiště hranice – České Budějovice. České Budějovice.

Hais, M., Procházka, J., Pecharová, E., Brom, J. (2004): Vliv jaderné elektrárny Temelín na  teplotně – vlhkostní parametry krajinného krytu. In Pecharová, E., Broumová, H.  [eds.]: Hodnocení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. JU v Č. Budějovicích, ZF. České Budějovice, 54-61. PDF

Brom, J., Šmahel, L. (2004): Posouzení vhodnosti měřící techniky a využití dat pro pozemní kalibraci dat dálkového průzkumu Země. In Pecharová, E., Broumová, H.  [eds.]: Hodnocení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. JU v Č. Budějovicích, ZF. České Budějovice, 68-73. PDF

Brom, J. (2004): Porovnání teplotních poměrů zrašelinělé louky, mezofilní pastviny a vrbových porostů na pravobřeží Lipna. Coll. of Sci. Pap., Faculty of Agriculture in České Budějovice. Series for Crop Science. Vol. 21., 2-3 Special Issue, 77-81. PDF

Brom, J. (2004): Srovnání teplotních charakteristik porostů keřových vrb, zrašelinělé mezofilní louky a pastviny. Konference studentů DSP s mezinárodní účastí. Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 23-28.

Brom, J., Pecharová, E. (2002): Disipace sluneční energie v porostech mokřadních vrb. In Diviš, J. [ed.]: Agroregion 2002 – Trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě. Konference fyto. Sborník příspěvků ze IV. Ročníku mezinárodní vědecké konference ve spolupráci s Mze ČR a IVV Mze Praha. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice, 4. 9. – 5. 9. 2002, 37-39.

Brom, J., Pecharová, E. (2002): Zhodnocení ekofyziologické funkce porostů Salix agg. v nivě Horského potoka. – In Pecharová, E., Sýkorová, Z. [eds.]: Ekotrend 2002 – Trvale udržitelný rozvoj. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice, 3. 4. – 5. 4. 2002, F45 – F52.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *